Program

program zjazd polonistów 2020

Zjazd Polonistów, 23-25 marca 2022 r.

Polonistyka „tu i teraz”. Krajobraz po zmianie

23 marca 2022 roku

9.00 – uroczyste otwarcie Zjazdu (z udziałem Rektora UW i Dziekana Wydziału Polonistyki)

9.30 – wystąpienia programowe

10.00 – 10.30 – rozmowa z Mykołą Riabczukiem o roli humanisty w sytuacji wojennej, prowadzenie Michał Kuziak

Panele: Każdy panel otwiera półgodzinne wystąpienie wstępne, stanowiące ramę dyskusji panelistów. Otwartą i spontaniczną dyskusję uznajemy za równie ważny element paneli, co głosy zaplanowane i przygotowane wcześniej.

Obrady odbywają się w formie zdalnej. W zakładce ZAPISY można zgłaszać chęć udziału w dyskusjach.

PANEL I 10:40-13:55
Polonistyka – sytuacja dyscypliny

Moderator: Magdalena Rembowska-Płuciennik (IBL PAN)

Referat: Andrzej Skrendo (USz)

Uczestnicy: Ryszard Nycz (UJ), Tomasz Chachulski (IBL PAN, UKSW), Marcin Cieński (UWr), Anna Legeżyńska (UAM), Danuta Ulicka (UW)

– historie literatury polskiej: „dawna” i „nowa”

– „skrzynki z narzędziami” – jak ich używać?

– interdyscyplinarność – transdyscyplinarność – postdyscyplinarność

– polonistyka i standardy naukowości

10.40-11.10 – referat

11.10-11.55 – 3 wystąpienia panelowe

11.55-12.10 – przerwa na kawę

12.10-12.55 – 2 wystąpienia panelowe

12.55-13.55 – dyskusja

13.55-14.55 – przerwa obiadowa

PANEL II 14:55-18:25
Polonistyka – perspektywy lokalności i globalizacji (język, literatura, kultura)

Moderator: Paweł Rodak (UW)

Referat: Michał Paweł Markowski (UIC)

Uczestnicy: Jens Herlth (UNI FR), Dariusz Galasiński (UWr), Alicja Nagórko (UJ), Arent van Nieukerken (UvA), Jarosław Ławski (UwB), Magdalena Popiel (UJ), Filip Mazurkiewicz (UŚ)

– językowe konsekwencje „global nation”

– polonistyka w kontekstach międzynarodowych; waga perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej

– język polski a kultury

– szanse literatury polskiej na globalnym rynku (np. – „Azja patrzy na polonistykę”)

14.55-15.25 – referat

15.25-16.25 – 4 wystąpienia panelowe

16.25-16.40 – przerwa na kawę

16.40-17.25 – 3 wystąpienia panelowe

17.25-18.25 – dyskusja

24 marca 2022 roku

PANEL III 9:30-12:30
Polonistyka między polityką a praktyką społeczną

Moderator: Michał Kuziak (UW)

Referat: Krzysztof Kłosiński (UŚ)

Uczestnicy: Krystyna Pietrych (UŁ), Dariusz Skórczewski (KUL), Grażyna Borkowska (IBL PAN), Tomasz Mika (UAM), Jerzy Bralczyk (UW)

– językowe i kulturowe konsekwencje redefinicji autorytetu

– polityczność (ale jaka?) polonistyki

– polonistyka a sfera publiczna

– polonistyka a kapitał kulturowy i społeczny Polaków

– kanon czy kanony?

9.30-10.00 – referat 

10.00-10.45 – 3 wystąpienia panelowe

10.45-11.00 – przerwa na kawę

11.00-11.30 – 2 wystąpienia panelowe

11.30-12.30 – dyskusja

12.30-13.30 – przerwa obiadowa

PANEL IV 13:30-17:00
Polonistyka w świecie nowych tendencji kulturowych i przemian tożsamości

Moderator: Inga Iwasiów (USz)

Referat: Przemysław Czapliński (UAM)

Uczestnicy: Grzegorz Grochowski (IBL PAN), Weronika Kostecka (UW), Marta Tomczok (UŚ), Agnieszka Mrozik (IBL PAN), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW), Katarzyna Czeczot (IBL PAN)

– narracje na czas kryzysu

– literatura – tożsamość – post sekularyzm

– język i literatura w środowisku cyfrowym

– polonistyka wobec „ludowej historii Polski”

– perspektywa obiegów (popularne – wysokie? Mainstream? Literatura dla dzieci i młodzieży): transformacje i relacje

– literatura i wyzwania wizualności

13.30-14.00 – referat

14.00-15.00 – 3 wystąpienia panelowe

15.00-15.15 – przerwa kawowa

15.15-16.00 – 3 wystąpienia panelowe

16.00-17.00 – dyskusja

18.00 – spektakl „Król” Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie (dostęp on-line)

25 marca 2022 roku

PANEL V 9:00-12:30
Nowe media i polonistyka cyfrow
a

Moderator: Ewa Szczęsna (UW)

Referat: Maciej Maryl (IBL PAN)

Uczestnicy: Agnieszka Karlińska (IBL PAN), Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN), Tomasz Umerle (IBL PAN), Adam Pawłowski (UWr), Agnieszka Przybyszewska (UŁ), Mariusz Pisarski (UW), Elżbieta Winiecka (UAM)

– cyfrowa dokumentacja literacka i nowe edytorstwo

– narzędzia i infrastruktury badawcze: perspektywy dla teorii i historii literatury

– laboratorium jako nowa forma organizacji prac badawczych

– źródła cyfrowe dla historii literatury

– upowszechnianie i nauczanie metod cyfrowych

– cyfrowe modelowanie literackości i pola literackiego

9.00-9.30 – referat

9.30-10.30 – 4 wystąpienia panelowe

10.30-10.45 – przerwa na kawę

10.45-11.30 – 3 wystąpienia panelowe

11.30-12.30 – dyskusja 

12.30-13.30 – przerwa na obiad

PANEL VI 13:30-16:45
Wobec realiów edukacji i poszukiwań nowej formuły uniwersytetu. Pytania o kanon

Moderator: Tomasz Majewski (UJ)

Referat: Anna Janus-Sitarz (UJ)

Uczestnicy: Krzysztof Biedrzycki (UJ), Ryszard Koziołek (UŚ), Daniel Zych, Jan Sowa (ASP Warszawa)

– nowe warunki edukacji polonistycznej

– inkluzywna i eksluzywna wizja nauczania polonistycznego

– konieczność rewolucji? warunki i możliwości obecności polonistyki na uniwersytecie

– ustawy i „ustawki”

– jaki kanon?

– poloniści i rynek pracy

13.30 – 14.00 – referat

14.00-14.45 – 2 wystąpienia panelowe

14.45-15.00 – przerwa na kawę

15.00-15.45 – 2 wystąpienia panelowe

15.45-16.45 – dyskusja

16.45-17.00 – przerwa

PANEL VII 17:00-19:00

Polonistyka w oczach młodych: zadania i wyzwania

Uczestnicy: Anna Piniewska, Piotr Sidorowicz, Agata Żaglewska,

Anna Dżabagina, Magdalena Krzyżanowska

Prowadzenie: Tomasz Jędrzejewski 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close